Mont-Bud Warszawa

Firma remontowo-budowlana

Wykucie nowego otworu okiennego w ścianie nośnej nie jest wprawdzie ani budową, ani montażem, ani remontem (polegającym na działaniach odtworzeniowych), ale może być zakwalifikowane jako przebudowa. W myśl ustawowej definicji zawartej w Prawie budowlanym przez przebudowę należy rozumieć prowadzenie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Przebudowa obiektu wymaga wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek w tej sprawie wraz z dokumentacją projektową składa się w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta, które ma status powiatu). Decyzja o warunkach zabudowy nie jest potrzebna, ponieważ nie zmienia się sposób zagospodarowania terenu. Projekt powinien być dostosowany do zakresu robót. Roboty budowlane można rozpocząć dopiero po otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Trzeba zawiadomić nadzór budowlany o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót – co najmniej siedem dni przed nim.


Wyszukiwarka

Witamy w serwisie MONT-BUD

Współpraca

Poradnik Remontowy

Reklama