Mont-Bud Warszawa

Firma remontowo-budowlana

Kiedy wyciszać

Problem nadmiernego hałasu najczęściej dotyczy bliźniaków lub domów w zabudowie szeregowej. W wielu przypadkach poszczególne części ich konstrukcji nie są całkowicie rozdzielone, a wspólne dla wszystkich segmentów stropy i fundamenty są doskonałym nośnikiem drgań. To sprawia, że hałas rozprzestrzenia się w różnych kierunkach i aby go ograniczyć, musimy wykonać ekrany wyciszające od wewnątrz, od strony głośnych pomieszczeń.
Problem hałasu dotyczy nie tylko domów wielorodzinnych. Nie jest przecież regułą, że w budynku wolno stojącym mieszka tylko jedna rodzina. Bardzo często kilka pokoleń zajmuje oddzielne kondygnacje lub wydzieloną część domu. Zdarza się też, że jeden z członków rodziny uczy się gry na instrumencie czy głośno słucha muzyki albo jedno z pomieszczeń zaadaptowano na salę do ćwiczeń lub kino domowe. Takie miejsca bywają źródłem hałasu uciążliwego dla domowników. Jakakolwiek jest przyczyna dyskomfortu akustycznego, na pewno warto z nim walczyć – jeśli tylko jest to możliwe. Dźwięki rozchodzą się w postaci fal powietrznych i drgań. Ich wyciszanie polega na zwiększeniu oporu akustycznego istniejących przegród. Najgorsza sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy chcemy oddzielić dwie kondygnacje, a łączące je schody znajdują się w centralnej części domu. Wówczas podział jest czysto umowny, nie da się odizolować obu części, bo przez otwór w stropie i tak wszystko słychać. Aby wyciszanie miało sens, dom powinien być wyraźnie podzielony na zamknięte strefy, na przykład mieć osobne wejście albo wydzieloną klatkę schodową. Jeżeli tak nie jest, najpierw trzeba przemyśleć istniejący układ pomieszczeń i zastanowić się, które z nich są otwarte (tych nie da się wyciszyć), a które ewentualnie można odizolować. Dodatkowym utrud-nieniem jest to, że drgania docierają nie tylko drogą bezpośrednią, ale też przez przenoszenie boczne – ze ścian na strop i podłogę oraz odwrotnie.


Wyszukiwarka

Witamy w serwisie MONT-BUD

Współpraca

Poradnik Remontowy