Mont-Bud Warszawa

Firma remontowo-budowlana

Konstrukcja ekranu

Przypomina wolno stojącą szkieletową ścianę działową, tyle że od strony wyciszanej przegrody nie ma okładziny. Pełniący funkcję nośną ruszt z metalowych profili ustawia się mniej więcej 3 cm od ściany. Aby ekran nie chwiał się i nie przewrócił, słupki mocuje się do niej uchwytami. Wszystkie obwodowe profile ekranu – przy podłodze, suficie i prostopadłych ścianach – muszą być przykręcone do podłoża. Aby nie stanowiły nośników drgań, izoluje się je od podłoża pasami taśmy akustycznej z tektury filcowej impregnowanej masą bitumiczną. Taśmę umieszcza się też pod wszystkimi łącznikami stykającymi się z wyciszaną ścianą. W przestrzeni między nią a rusztem oraz między słupkami ścianki umieszcza się szczelne wypełnienie z wełny. Nie może być zbyt grube, bo wypchnie okładzinę

z płyt (na ekranie powstaną wybrzuszenia), ale nie powinno też być zbyt cienkie, gdyż puste przestrzenie powietrzne pogorszą parametry akustyczne ścianki. Najlepiej układać je w dwóch warstwach – pierwsza grubości takiej jak przerwa między ścianą a rusztem, a druga odpowiadająca szerokości profili. Po ułożeniu warstwy tłumiącej z wełny do rusztu przykręca się okładzinę. Płyty układa się mijankowo, aby linie ich spoin nie pokrywały się. Na górze i na dole trzeba pozostawić centymetrową szczelinę dylatacyjną, żeby płyty nie stykały się ze stropem ani z podłogą. Najłatwiej oprzeć płyty na czas montażu na drewnianych podkładkach, które usuwa się po przykręceniu okładziny do rusztu. W analogiczny sposób montuje się ekran wyciszający pod stropem. Ruszt mocuje się do stropu uchwytami typu ES lub wieszakami obrotowymi, umieszczając

pod każdym z nich przekładkę z taśmy akustycznej. Do rusztu przykręca się okładzinę z płyt, a na niej umieszcza warstwę wełny mineralnej. Konstrukcję sufitu, rozstaw profili i odległości między łącznikami dobiera się w zależności od planowanych obciążeń i wymiarów wyci-szanego stropu.
To, czy najpierw wykonuje się sufit pod-wieszany, czy ekran przy ścianie, zależy od specyfiki budynku, ale najczęściej najpierw wycisza się ściany. Łatwiej wówczas estetycznie wykończyć połączenie z sufitem. Ważne, aby wszystkie narożniki wzdłuż styków ekranów były od wewnątrz uszczelnione wełną, która zapobiegnie powstawaniu tam mostków termicznych. Ekran jest okładziną silnie pracującą, więc miejsca połączeń i narożniki trzeba elastycznie wykończyć, żeby nie pękały. Ostatnim etapem jest wykończenie powierzchni ekranu.


Wyszukiwarka

Witamy w serwisie MONT-BUD

Współpraca

Poradnik Remontowy