Mont-Bud Warszawa

Firma remontowo-budowlana

Odpowietrzanie grzejnika

Przed przystąpieniem do odpowietrzania trzeba wyłączyć kocioł i pompę obiegową instalacji co., by zatrzymać obieg wody. Jeżeli grzejniki są zapowietrzone, powietrze zbierze się w ich górnej części, skąd łatwo da się je usunąć. Gdyby pompa była włączona, woda – a wraz z nią powietrze – krążyłyby w instalacji i odpowietrzanie grzejników byłoby mniej skuteczne.
Warto również sprawdzić ciśnienie w instalacji. Manometr powinien wskazywać 2-3 bary (0,2-0,3 MPa). Jeśli pokazuje mniej, trzeba wpuścić do instalacji odpowiednią ilość wody, kontrolując wskazania. Przed odpowietrzaniem głowicę termostatyczną grzejnika ustawiamy w pozycji zamkniętej (zamykamy zawór grzejnikowy). W ten metoda odcinamy grzejnik od instalacji. Po skończonym odpowietrzaniu ustawiamy głowicę w poprzednim położeniu. Zamknięcie zaworu spowoduje odcięcie grzejnika od instalacji. Znajdujące się wewnątrz powietrze nie będzie miało innej drogi, jeśli wyłącznie poprzez grzejnik. Teraz możemy już pootwierać odpowietrznik, posługując się specjalnym kluczem lub śrubokrętem. Podczas odpowietrzania na zewnątrz może się wydobyć trochę wody. Warto więc posiadać pod ręką naczynie, żeby nie zalać podłogi, lub ścierkę, ażeby prędko wytrzeć mokrą plamę. Wygodnie i bez obawy zalania możemy odpowietrzyć grzejnik, posługując się specjalnym pokrętłem do odpowietrzania z pojemnikiem na wodę. Po wykonaniu tej czynności trzeba starannie wytrzeć odpowietrznik i sprawdzić, czy nie posiada śladów przeciekania. Jeżeli pojawią się krople wody, trzeba delikatnie odkręcić śrubkę odpowietrznika, a następnie ponownie ją dokręcić. Ponieważ odpowietrzanie grzejników powoduje obniżka ciśnienia w instalacji (z każdego grzejnika, chociażby gdy nie był zapowie-trzony, zostaje upuszczona niewielka ilość wody), po odpowietrzeniu wszystkich trzeba sprawdzić ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby wyregulować je na wymaganym poziomie.