Mont-Bud Warszawa

Firma remontowo-budowlana

Układamy kable oświetleniowe

Przewody w instalacji powinny być zaadaptowane do założonego obciążenia, a zabezpieczające je sprzęty muszą być tak dobrane, aby nie potrafiło wystąpić przeciążenie przewodów i w metodyczności zagrożenie po-żarem. Wszystkie gniazda wtyczkowe, również w pokojach, muszą mieć styk ochronny. Kable oświetleniowe powinny kończyć się kostką z zaciskami do podłączenia przewodów źródła światła. Wyjątek stanowią wypuszczone kable z oprawą zainstalowaną na jego stałe na jego ścianie lub na jego suficie, do której bezpośrednio przyłącza się także przewody zasilające. „Kontrola jakości” Po skończeniu robót niezbędne jest wykonanie pomiarów sprawdzających skuteczność ochrony od chwili porażeń oraz wytrwałość przewodów i rezystancję izolacji. Powinno się także również przeprowadzić pomiary wartości uziemień, w tym również traktujących instalacji odgromowej (jeśli mieszkanie został w taką instalację wyposażony). udziałowiec powinien uzyskać protokoły tych eksperymentów. Jeżeli prace były prowadzone na jego podstawie specyfikacji wykonawczej, po skończeniu robót udziałowiec powinien uzyskać od wykonawcy egzemplarz takiej specyfikacji z naniesionymi na jego nim wszelkimi zmianami wprowadzonymi w stosunku do pierwotnego projektu.


Wyszukiwarka

Witamy w serwisie MONT-BUD

Współpraca

Poradnik Remontowy