Mont-Bud Warszawa

Firma remontowo-budowlana

Pustaki szklane czy luksfery

Większość osób stosuje te nazwy zamiennie, tymczasem nie jest to poprawne. Pustaki szklane zbudowane są z dwóch sklejonych kształtek, między którymi znajduje się pustka powietrzna. Luksfery natomiast są to jednolite odlewy szklane stosowane w budownictwie przed laty. Jest to podstawowa cecha różniąca te materiały. Dzięki pustce powietrznej pustaki szklane mają większy współczynnik izolacyjności cieplnej i akustycznej. Przepuszczają więcej światła (nawet 80%) w porównaniu do luksferów (60%). Wymienione właściwości powodują, że stosowanie ich jest w porównaniu z luksferami bardziej energooszczędne i komfortowe.
Jeżeli montujemy ścianę bez profili gotowych, robimy tradycyjny cokół murowa-ny, ale konieczne jest wykonanie dylatacji obwodowej (warstwy poślizgowej). Wokół przeszklenia musi powstać rama obwodowa. Jej konstrukcja powinna być wzmocniona zbrojeniem z prętów stalowych o średnicy 8 mm. W tej metodzie możemy również wykorzystać tak zwaną listwę startową. Tworzy ona wraz z pasami bocznymi i górnym ramę obwodową, którą montujemy do ścian i podłogi kołkami rozporowymi co 40-50 cm (nie mniej niż trzy sztuki na listwę), kontrolując pion i poziom zamocowania. Na dnie tak zamocowanej ramy układamy taśmę dylatacyjną i montujemy zbrojenie obwodowe. Potem wypełniamy profil zaprawą montażową tak, by sięgała do górnej krawędzi listwy.
Ustawianie pustaków rozpoczynamy od narożnika, nakładając zaprawę na krawędzie montażowe pustaka, a jej nadmiar usuwamy po umieszczeniu go w konstrukcji. Odległość między pustakami (szerokość spoiny) wyznaczamy za pomocą krzyżyków dystansowych. Całą konstrukcję zbroimy, układając w spoinach poziomych drabinki zbrojeniowe lub po dwa pręty o średnicy 6 mm, a w pionowych wstawiając pojedyncze pręty przemiennie na wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi pustaka oraz wiążąc je drutem z ułożonym zbrojeniem poziomym. Zbrojenie ze spoin powinno się stykać ze zbrojeniem ramy obwodowej. Nie powinno jednak dotykać pustaków szklanych.
W tej metodzie nie można układać więcej niż cztery warstwy dziennie, a nadmiar zaprawy i płytek z krzyżyków dystansowych (pozostała część krzyżyków jest umocowana w zaprawie i nie wyjmuje się jej) należy usuwać po ułożeniu ostatniej warstwy w danym dniu i po częściowym wyschnięciu zaprawy. Jeśli jest biała, można nią wypełnić także spoiny. Jeżeli jednak chcemy, by fuga była kolorowa, lub jeśli zaprawa nie jest biała, musimy ją usunąć ze spoin. Wypełniamy je następnego dnia lub po zakończeniu prac dobraną kolorystycznie fugą.
Aby zabezpieczyć całą konstrukcję przez wnikaniem wilgoci, powinniśmy miejsca styku ramy obwodowej i muru


Wyszukiwarka

Witamy w serwisie MONT-BUD

Współpraca

Poradnik Remontowy